Kontakt: SMS eller ring på tlf.: +45 20 98 95 89

Privatlivspolitik

1. Kontaktoplysninger

Isabellephilipp ApS
Århusvej 49, 8382, Hinnerup
Tlf.: 20989589
Cvr nr. 38935550

2. Formål med databehandling
Vi indsamler og opbevarer oplysninger i forbindelse med evt. nyhedsbreve, behandleransvarsforsikring og kundeinformationer. Dette gør vi for at kunne servicere vore kunder effektivt.

3. Personoplysninger
På vores kunder opbevarer vi navne, emailadresser, telefonnumre, adresser m.m. Plus de oplysninger du/I har afgivet i forbindelse med behandlingen hos Isabellephilipp ApS.

4. Databehandlere
Vi samarbejder med one.com (hosting), samt Planway (tidbestilling) i forbindelse med databehandling. Disse samarbejdspartnere har vi sikret overholder gældende dansk og EU-lovgivning.
Vi videregiver /-sælger aldrig data med henblik på markedsføring. Dette gælder også vores samarbejdspartnere.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

6. Hvor indsamler vi dine oplysninger
Vi indsamler kun data som du har videregivet til os.

7. Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger så lang tid, du er kunde hos Isabellephilipp ApS. I forbindelse med bogføringsloven, kan vi være nødt til at opbevare data i op til det indeværende år + 5 år.
Oplysningerne opbevares decentralt hos henholdsvis one.com og Planway/Isabellephilipp ApS står inde for, at dine data opbevares forsvarligt. D.v.s.:
• at software er opdateret
• der er installeret og aktiveret antivirus og firewall
• at der løbende tages backup af alle data
• At hjemmesiden er SSL beskyttet
• At alle medarbejdere er bekendt med retningslinjerne i forhold til behandling af persondata (GDPR)
• Med jævne mellemrum undersøges der, om vores samarbejdspartnere one.com, e-conomic og planway overholder GDPR

8. Automatiske afgørelser / profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.